איתן הפקות - תערוכת Car Outlet
איתן הפקות - תערוכת Car Outlet
מיתוג שלם לתערוכת Car Outlet

תערוכת Car Outlet מציגה כלי רכב ואביזרים לנכים ומוגבלי תנועה, וחברת ההפקה בחרה בנו אחרי שעבדנו יחדיו שנתיים רצופות על מיתוג פסטיבל הרכב של כרמיאל.

במיתוג הלכנו על ניתוק מכוון מתפיסת מוגבלות התנועה, ושידרנו תנועה מבלי להשתמש באוביקט הגלגל הברור מאליו.
חזרה לתיק העבודות
בין לקוחותינו